donderdag, 8. december 2011 - 10:50

Steun van de provincie voor sociaal werk

Gelderland

De provincie Gelderland ondersteunt ook in 2012 weer achttien instellingen en vrijwilligersorganisaties en veel sociaal werk.

Organisaties zoals Sensoor, Spectrum, Zorgbelang Gelderland en de Biblioservice. Met de ruim twintig miljoen euro subsidie wil de provincie bijdragen aan een sociale samenleving in Gelderland. Doelstelling van het sociale beleid van de provincie is mensen erbij te halen én te houden. Zeker mensen die het niet gemakkelijk hebben door bijvoorbeeld een beperking, ouderen, mantelzorgers en mensen die moeilijker aan een baan kunnen komen.

Het sociaal beleid van de provincie is beschreven in ‘Voorzet twee’. De provincie richt zich met dit beleid vooral op mensen die niet of niet volop meedoen in de samenleving door allerlei oorzaken. Onderdeel van het sociale beleid is bijvoorbeeld het realiseren van Kulturhusen, waarvan er nu zo’n 50 in Gelderland staan en de vele steunpunten voor mantelzorgers in Gelderland. Vrijwilligersorganisaties van Scouting tot Plattelandsjongeren worden ondersteund om activiteiten te organiseren voor de jeugd. Ook aan mantelzorgers, mensen die voor ernstig zieke of hulpbehoevende familieleden zorgen, wordt veel aandacht besteed. Voor ouderen wordt er geïnvesteerd in nieuwe technische systemen om hulp op afstand te kunnen krijgen. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg toenemen, maar het personeel en geld zal daarvoor ontbreken. Daarom moet er gezocht worden naar oplossingen via de computer of slimme systemen. Belangrijk is dat deze voorzieningen er wel komen zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Daarnaast zullen mensen weer zelf meer initiatief moeten nemen om met elkaar zorg en welzijn te organiseren en zo de samenleving leefbaar en sociaal te houden.

Op dit laatste richt het nieuwe sociale beleid van de provincie zich dat momenteel ontwikkeld wordt.

De provincie blijft ook de komende jaren zowel de professionele instellingen als de vrijwilligersorganisaties ondersteunen in hun werk voor de samenleving. Dit gebeurt wel met minder geld en op een andere manier. Als gevolg van de rijksbezuinigingen én de veranderende opvatting in de samenleving over hoe mensen weer meer zelf actief moeten zijn en de overheid minder van mensen overneemt.
Provincie:
Tag(s):