vrijdag, 11. februari 2011 - 20:56

Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden Drenthe geeft 7 ton teveel uit

Beilen

De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft donderdagavond besloten om tijdelijk in het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs te voorzien. Dat betekent dat alle bestuurstaken nu door het college van B&W worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om op korte termijn een interim-bestuur aan te stellen.

De reden van dit besluit is dat de huidige bestuursleden hebben aangegeven de weg vrij te willen maken voor een nieuw bestuur. De aanleiding daarvoor vormt het onderzoeksrapport over de financiële situatie van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe. Uit het rapport blijkt dat het afgelopen jaar 700.000 euro meer is uitgegeven dan begroot. Het merendeel van dit bedrag is uitgegeven aan kwaliteitsverbetering. Het gevolg daarvan is wel geweest dat het eigen vermogen fors is geslonken. Deze situatie is mede veroorzaakt door onduidelijke afspraken binnen de organisatie.

Onderwijswethouder Dolfing: “De gemeenteraad en het college van B&W hebben er respect voor dat het bestuur op deze manier de weg vrijmaakt voor een nieuwe start.”

“Wat ons betreft staat de continuïteit van het openbaar basisonderwijs nu voorop. Om de continuïteit te waarborgen is ook een financieel gezonde stichting noodzakelijk. Dat is dan ook de opdracht die een — op korte termijn aan te stellen — interim-bestuur meekrijgt”
Provincie:
Tag(s):