donderdag, 9. juni 2011 - 10:03 Update: 08-07-2014 0:58

Stichting Woekerpolis Claim uit zware kritiek op

Den Haag

Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is verbijsterd over de brief van Minister De Jager van 7 juni 2011 inzake het dossier beleggingsverzekeringen. Uit de brief blijkt niets van de recente toezegging van De Jager dat voor ondermeer de compensatie van Schrijnende Gevallen een “Best of Class regeling” als uitgangspunt moet worden genomen.

De Jager lijkt gezwicht voor de belangen van verzekeraars waarin de Nederlandse Staat een miljarden belang heeft.

In zijn brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer stelt De Jager dat het zeer wenselijk is dat de verzekeringssector één lijn trekt inzake de compensatie van Schrijnende Gevallen. De Jager herhaalde dit standpunt op 20 april j.l. tijdens het Algemeen Overleg inzake beleggingsverzekeringen waar hij stelde: “wat de Schrijnende Gevallen betreft, moeten we kijken naar ‘the Best of Class’ en de manier waarop afkoop kan plaatsvinden”…“Mijn oproep zal zijn aan alle verzekeraars om dit te accepteren”. Maar in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juni 2011 laat De Jager de Schrijnende Gevallen onbesproken.

Hiermee wordt de deur opengezet voor ASR Verzekeringen om de compensatie voor Schrijnende Gevallen aanzienlijk te beperken waarmee vele tientallen miljoenen Euro’s kunnen worden bespaard. Nationale Nederlanden ging ASR hierin al voor. Achmea, Delta Lloyd, Cordares, AAV en AEGON stellen geen beperkingen aan de compensatie van Schrijnende Gevallen.

Voorzitter van Stichting Woekerpolis Claim Jasper van Schaaik: “als dit werkelijk de Best of Class regeling is die Minister De Jager eerder heeft toegezegd, dan breekt hij zijn woord en laat hij tienduizenden polishouders in de kou staan. De polishouders worden dan voor de zoveelste keer aan de kant gezet door de Nederlandse financiële elite. We kijken dan ook uit naar de toegezegde uitnodiging van de Minister om met ons in overleg te treden over een Best of Class regeling”.
Categorie:
Tag(s):