maandag, 16. mei 2011 - 11:07 Update: 08-07-2014 0:58

Stijgende lijn in verkoop van Zeeuwse bedrijfsterreinen

Zeeland

In 2010 is de verkoop van Zeeuwse bedrijfsgronden gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van gegevens die de Provincie Zeeland heeft verzameld bij de Zeeuwse gemeenten.

Vorig jaar is er in totaal 17 hectare Zeeuws bedrijfsgrond verkocht. Door de economische crisis was er in 2009 nog sprake van een dip in de verkoop van bedrijfsgronden.

Hiermee is de verkoop van Zeeuwse bedrijfsgronden echter nog niet terug op het niveau van vóór de crisis, en blijft bovendien ook nog iets achter bij de provinciale prognoses die uitgaan van 19 hectare per jaar. De gegevens van beschikbare en verkochte bedrijfsgronden worden jaarlijks vastgelegd in het landelijke systeem IBIS.

Het aantal uitgegeven hectare van bedrijfsgronden verschilt per regio. Met afstand is het bedrijventerrein Nishoek bij Kruiningen de grootste groeier. Een groot deel van de Zeeuwse uitgave aan nieuw terrein kwam hier vandaan. Oorzaak is dat op Nishoek in 2010 weer een forse hoeveelheid bedrijfsgrond op de markt is gekomen, nadat de afgelopen jaren een wachtlijst was opgebouwd. Uit de cijfers blijkt dat voor iedere Zeeuwse regio de komende vijf jaar voldoende terrein beschikbaar is. Op de website van de Provincie Zeeland zijn alle bedrijventerrein op kaart te zien. Kijk hiervoor op http://loket.zeeland.nl/geo/.

Terreinbeheerder Zeeland Seaports heeft daarnaast op de zeehaventerreinen in de Kanaalzone en het Sloegebied zo'n 24 hectare uitgegeven aan nieuwe bedrijven. Het grootste gedeelte hiervan op de Axelse Vlakte II bij Westdorpe, waar vorig jaar een nieuwe insteekhaven is aangelegd. In de verschillende zeehaventerreinen is nu nog ruim 400 hectare beschikbaar voor zware en/of zeehavengebonden bedrijvigheid.

Sinds vorig jaar wordt ook de veroudering van bedrijventerreinen bijgehouden, dit op basis van landelijke afspraken met het rijk en gemeenten. Afspraak is om de komende jaren ongeveer een derde van het areaal verouderde terreinen op te knappen. Voor Zeeland komt dit neer op een doelstelling van 134 hectare, dat wil zeggen zo'n 250 voetbalvelden. Momenteel wordt samen met gemeenten hard gewerkt aan deze herstructureringsopgave, bijvoorbeeld op Arnestein in Middelburg, locatie 't Sas in Zierikzee en rondom de Vlissingse Buitenhaven.

Om ondernemers een goed aanbod aan bedrijventerrein te kunnen bieden, wordt regionale samenwerking nagestreefd. De Provincie heeft hiervoor het instrument Bedrijventerreinprogramma's geïntroduceerd, waarin regionale afspraken worden gemaakt over planning en beheer van terreinen. Inmiddels beschikken alle Zeeuwse regio's (Bevelanden, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland) over zo'n programma.
Categorie:
Tag(s):