vrijdag, 5. augustus 2011 - 11:19

Stil asfalt op de A325

Deze zomer krijgt het asfalt van de A325 een fikse opknapbeurt. De weg wordt niet alleen veiliger ingericht, maar krijgt ook een nieuwe en stille deklaag.

Voor de omgeving is dat goed nieuws: het stille asfalt betekent een aanzienlijke vermindering van de geluidshinder.

De autosnelweg A325 is één van de drukste wegen in Gelderland. Dagelijks maken tienduizenden automobilisten gebruik van de verbindingsweg tussen Arnhem en Nijmegen. Deze drukte gaat gepaard met de nodige milieubelasting, zoals geluidsoverlast.

Op de A325 wordt deze zomer een stil wegdek aangelegd. Het soort asfalt dat hier toegepast gaat worden is het zogenaamde dubbellaagse ZOAB, één van de meeste stille soorten asfalt. Hierdoor wordt de geluidsbelasting aanzienlijk verminderd , iets waar een groot deel van de omgeving van profiteert. De aanleg van stil wegdek heeft een positieve invloed op de woonkwaliteit in wijken als Rijkerswoerd en De Laar Oost in Arnhem, op de kernen Elst en Bemmel, en het gebied van de Waalsprong in Nijmegen-Noord.

De A325 loopt door het nieuw aan te leggen Park Lingezegen, een groot nieuw landschapspark voor 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het park biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Stil wegdek op de A325 levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteiten van dit park.

Ook fietsers hebben baat bij het nieuwe wegdek. Delen van de geplande snelle fietsverbinding Rijn — Waalpad komen dicht langs de A325 te liggen. Met de aanleg van stil asfalt is de snelweg in de beleving van de fietser minder prominent aanwezig.

Het stille wegdek op het provinciale deel van de A325 sluit aan op het gemeentelijke deel tot aan de Waalbrug bij Nijmegen. Dit jaar wordt bovendien ten zuiden van Arnhem op het gedeelte Nijmeegseplein — Pleijbrug (de Pleijroute) ook nieuw stil asfalt aangelegd. Ook hier komt dubbellaags ZOAB, waardoor het stiller wordt dan het nu is. Daarmee is het gehele tracé van de drukste provinciale weg in Gelderland voorzien van een stil wegdek.
Provincie:
Tag(s):