vrijdag, 25. november 2011 - 19:40

Stimulans voor Siza voor innovatie in de zorg

Gelderland

De provincie Gelderland voert een actief beleid om ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Siza diende voor deze regeling een aanvraag in voor een wellnessdouche en een zorgtrolley.

Deze aanvragen zijn gehonoreerd. Beide projecten zijn een voorbeeld van technologische vernieuwing in de zorg, die hard nodig is.

De wellnessdouche is een douche die zodanig kan worden ingericht dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen douchen. Hierdoor kunnen ze veel meer zelf bepalen en neemt hun afhankelijkheid van de zorgprofessional af. Het is een douche met diverse modules voor wassen - zoals een beweegbare stoel, zepen & drogen, beeldschermondersteuning, veiligheid - en welbevinden zoals licht, stoom en geur. Gebruikers, Siza en haar technologiepartners Van Dorp Zorg & Welzijn, Intertop en Panton ontwikkelen deze wellnessdouche gezamenlijk.

De zorgtrolley is een rijdend platform met daarop een camera, PC, persoonlijke verzorgingsmiddelen en materialen voor behandeling. Als mensen met een handicap hun dagelijkse ondersteuning krijgen heeft een zorgprofessional alle relevante informatie en middelen bij de hand. Speelt er een specialistische vraag over behandeling of verzorging, dan kan de zorgprofessional via de camera direct de arts, apotheker of behandelaar consulteren. De trolley leidt tot meer efficiency en een kwaliteitsverbetering en is een goed voorbeeld van technologische vernieuwing in de zorg. Siza ontwikkelt de zorgtrolley in nauw overleg met zorgprofessionals, cliënten en bedrijven.

De subsidie is een onderdeel van het programma Thuisgeven. Dit provinciale programma richt zich op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen en mensen met een handicap. Het programma wordt op 8 december met een werkconferentie afgesloten.

Gedeputeerde Van Dijk bracht donderdag 24 november een werkbezoek aan een ander zorgproject waar innovatieve technologie wordt toegepast voor zorg aan ouderen met dementie van de zzgzorggroep in Elst.

Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een handicap zodanig te ondersteunen dat zij kunnen leven zoals ze zelf willen. Ruim 3.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap, Niet Aangeboren Hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van deze ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen.

De vragen lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en bso tot 24-uurszorg in een huis van Siza. Van dagbesteding bij een activiteitencentrum tot arbeid en re-integratie. Ook is het mogelijk om bij Siza cursussen en trainingen te volgen en zijn er diverse activiteiten op het gebied van ontspanning. Indien gewenst biedt Siza hulp bij de aanvraag van een indicatie door middel van diagnostisch onderzoek. Bij Siza werken zo’n 2800 medewerkers vanuit 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland. Van Arnhem tot Apeldoorn, van Ede tot Winterswijk.
Provincie:
Tag(s):