woensdag, 7. september 2011 - 21:04

Storm zorgt voor drukke nacht in Drenthe

Regio

Storm en regen zorgden vanaf dinsdagavond 23.30 uur in Drenthe voor een drukke nacht voor medewerkers van politie, brandweer, gemeenten, Rijkswaterstaat en Provincie.

Tot in de vroege ochtenduren zijn zij bezig geweest met veel meldingen van omgewaaide bomen en takken op wegen, schade aan huizen en gebouwen, wateroverlast door overgelopen rioleringen en valse meldingen van in werking getreden alarmsystemen. De meldingen kwamen vooral voor in Zuidwest en Noord Drenthe. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor.
Provincie:
Tag(s):