dinsdag, 19. april 2011 - 14:34

Strenge winter kost gemeente De Wolden € 85.000,-

Zuidwolde

De weersomstandigheden van de afgelopen winter 2010/2011 heeft de gemeente De Wolden ongeveer € 85.000 gekost. Naar schatting € 50.000 voor herstelwerkzaamheden aan wegen en € 35.000 door de inkoop van extra strooizout en inzet van strooiwagens.

Door langdurige vorstperiodes, uitzonderlijke hoeveelheden sneeuwval, afwisselende periodes van vorst en dooi en veelvoudig gebruik van strooizout is de kwaliteit van de wegen verminderd. Bij asfaltwegen ontstaan gaten en scheuren en bij klinkerwegen ontstaan verzakkingen en oneffenheden. Vanwege de verkeersveiligheid is het meestal noodzakelijk dergelijke schades direct te herstellen. De gemeente De Wolden heeft in de afgelopen maanden circa vierhonderd vorstschades hersteld. Dit betrof met name gaten en scheuren in asfaltwegen.

Naast het herstel van de schades heeft de gemeente extra kosten moeten maken voor gladheidbestrijding. Extra kosten door de inkoop van zout en de inzet van personeel.

Ondanks het landelijke tekort aan strooizout is De Wolden er wel steeds in geslaagd voldoende strooizout te verkrijgen om met zout te kunnen blijven strooien (in plaats van met zand).
Provincie:
Tag(s):