dinsdag, 22. maart 2011 - 8:52

Strengere controles bij champignonkwekerijen

Den Haag

De Arbeidsinspectie gaat tot en met volgend jaar samen met andere overheidsdiensten champignonkwekerijen extra onder de loep nemen. Alle tweehonderd kwekerijen waar champignons met de hand geplukt worden, worden daarbij betrokken. Aanleiding is de ontdekking van fraude en misstanden in deze sector bij eerdere inspecties.

Uit de eerdere inspecties bij champignonkwekerijen en uitzendbureaus bleek dat ruim een kwart van de gecontroleerde bedrijven vreemdelingen illegaal aan het werk had gezet. Dat leidde tot boetes en naheffingen voor een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Ook stuitten de inspecteurs regelmatig op belastingontduiking. Bedrijven concurreren zo op een oneerlijke manier bonafide ondernemingen uit de markt. Dat is schadelijk voor de branche.

In het Interventieteam champignons werken samen: de Belastingdienst, het UWV, het Openbaar Ministerie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en de Arbeidsinspectie.
Provincie:
Tag(s):