donderdag, 6. januari 2011 - 15:16

Subsidie voor aanleg Hanzestrook

Dronten

De provincie Flevoland heeft onlangs de herziene subsidieaanvraag goedgekeurd voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de Hanzelijn, samen met de ontwikkeling van een landschaps- en natuurzone. Dit heeft de gemeente Dronten donderdag bekendgemaakt.

Deze nieuwe natuurstrook tussen Dronten en het Drontermeer, inclusief het fietspad gaat de Hanzestrook heten. De gemeente Dronten heeft van de provincie in 2008 al een subsidie toegekend gekregen voor de aanleg van een recreatief fietspad tussen Dronten en het Drontermeer.

Dit fietspad vormt één van de ontbrekende schakels in het Hoofdnetwerk Recreatieve Fietspaden, dat de toeristisch- recreatieve trekpleisters van Flevoland met elkaar moet gaan verbinden. Bij de uitwerking van het project is het plan uitgebreid met de aanleg van een landschaps- en natuurzone.

De gemeente Dronten heeft de strook grond tussen de Hanzenlijn en de Zwolse tocht van Domeinen overgenomen waardoor het fietspad door een bredere gevarieerde landschapsstrook kan slingeren. Deze strook wordt ingericht met natuur- en recreatieve voorzieningen.

Tevens wordt een natuurvriendelijke oever langs de Zwolse tocht aangelegd. Het geplande fietspad wordt verlengd tot aan de Biddingringweg, zodat een betere aansluiting ontstaat met Dronten.

Herziene subsidie-aanvraag
Voor een aantrekkelijk fietspad bleken er meer financiële middelen benodigd. Daarom is er een herziene subsidie-aanvraag ingediend. De projectkosten van het gehele project bedragen ca. € 1.72 mln. De provincie Flevoland draagt vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) maximaal € 860.000,-. bij.

De gemeente Dronten € 745.000,- en het overige bedrag wordt gefinancierd door Staatsbosbeheer (als toekomstig beheerder van de natuur- en recreatiestrook) en Zuiderzeeland (als beheerder van de Zwolse tocht).

Naar verwachting is het fietspad eind 2011 gereed. Het totale gebied de Hanzestrook is in het voorjaar van 2012 klaar voor fietsende en wandelende natuurliefhebbers. Het uitgewerkte plan staat nog de hele maand januari in de hal van het gemeentehuis gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):