maandag, 9. mei 2011 - 23:47

Subsidie voor energiebesparing monumenten op Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Deze week valt bij 660 monumentale panden in Schouwen-Duiveland een uitnodiging op de deurmat. In deze uitnodiging roept de gemeente bewoners op om deel te nemen aan het project “Energiebesparing in monumenten.”

De eerste vijftig huishoudens die zich aanmelden, krijgen de helft van de kosten voor het opstellen van een zogenaamd Energie Prestatie Advies vergoed. In dit advies staat beschreven welke energiebesparende maatregelen bewoners van een monumentaal pand kunnen treffen. Pakken zij hun woning ook daadwerkelijk aan, dan wordt ook de andere helft van de advieskosten terugbetaald. Daarnaast kunnen bewoners een beroep doen op de subsidieregeling “Meer met Minder”.

Bewoners van monumenten gebruiken doorgaans veel aardgas voor de verwarming van hun woning. Waar het gemiddelde huishouden in Nederland zo’n 1.500 m3 gas per jaar gebruikt, is 4.000-7.000 m3 in een bescheiden monumentale stadsvilla vrij gewoon. Met de voorspelde stijging van de aardgasprijzen, wordt het bewonen van een monument in toenemende mate een erg dure zaak. Om het wonen in een monument comfortabel en betaalbaar te houden, start de gemeente Schouwen-Duiveland het project “Energiebesparing in monumenten”. Het bespaart bewoners al gauw honderden euro’s per jaar.

Bewoners die in aanmerking komen, ontvangen deze week een brief. Hierin wordt uitgelegd hoe zij mee kunnen doen. De eerste vijftig belangstellenden krijgen de helft van het Energie Prestatie Advies, 225 euro, vergoed. Een onafhankelijk energieadviseur voert het energieonderzoek uit. De adviseur bekijkt de bouwfysische en installatietechnische kanten van het pand en het woongedrag met betrekking tot gas- en elektriciteitsgebruik. Na het huisbezoek ontvangt de deelnemer een uitgebreid energierapport met de energiebesparende maatregelen en het label voor de huidige staat van het monument. Het advies geeft een indicatie van de nodige investering, de subsidiemogelijkheden en terugverdientijden. Vervolgens is het aan de bewoners om te bepalen welke maatregelen zij ook daadwerkelijk willen nemen. Pakken zij hun huis aan, dan krijgen zij ook de andere helft van de advieskosten terugbetaald.

Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op de zogenaamde subsidieregeling “Meer met Minder” (MMM). Deze regeling is er voor alle huiseigenaren. Bij het nemen van energiebesparende maatregelen ontvangen zij subsidie van € 700 of € 1400, afhankelijk van de grootte van de energiebesparing. De MMM-regeling is er tot 1 januari 2012.
Provincie:
Tag(s):