maandag, 15. augustus 2011 - 19:54

Subsidie voor traject herstructurering sportvoorzieningen

Delfzijl

De provincie Groningen heeft de gemeente Delfzijl een subsidie van 50.000 euro toegekend voor een interactief traject met bewoners en sportverenigingen voor de herstructurering van sportaccommodaties.

Dit traject is onderdeel van het ingezette programma ‘Wonen&Leven 2020’ van de gemeente. Door de demografische ontwikkelingen staan verschillende gemeenten nu en in de komende jaren voor de keuze welke accommodaties behouden kunnen blijven en welke afgestoten kunnen worden. Veel verenigingen hebben aangegeven mee te willen denken en betrokken willen worden bij de te maken keuzes.

De subsidie komt uit de provinciale regeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 2011-2020, waar de gemeente in juni een aanvraag voor heeft ingediend. De gemeente heeft zelf 50.000 euro beschikbaar gesteld voor cofinanciering.

Huis voor de Sport Groningen gaat in opdracht van de gemeente dit traject uitvoeren en begeleiden.
Provincie:
Tag(s):