dinsdag, 13. december 2011 - 21:39

Succesvolle lobby Vaarweg IJsselmeer – Meppel

Regio

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) zal op korte termijn met de regio praten over de financiële mogelijkheden tot optimalisering van de Vaarweg IJsselmeer-Meppel. Dat is de uitkomst van de lobby, mede ingezet door gedeputeerde Brink in samenwerking met de tweede kamerleden De Caluwé (VVD ) en De Rouwe (CDA).

De minister deed haar toezegging gisteren tijdens het Notaoverleg van haar ministerie. Zij had dit najaar aangekondigd de verbetering van de vaargeul uit te stellen tot na 2021. In gezamenlijkheid is hierop een lobby ingezet om de minister te bewegen haar besluit te baseren op de planstudie die begin 2012 wordt afgerond. Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben tevreden met het resultaat van onze lobby. De Vaarweg IJsselmeer-Meppel is op de agenda blijven staan en de minister heeft toegezegd om met de regio in gesprek te gaan. Ik zie dit als een zeer positieve ontwikkeling maar besef tegelijk dat er nog veel moet gebeuren”.

Doel van het project Vaarweg IJsselmeer-Meppel is om de bereikbaarheid tussen West-Nederland en Oost- en Noord-Nederland te vergroten voor grotere schepen. Op dit moment is de vaargeul op een aantal plekken niet diep genoeg en te krap. Voor dit project is een budget
gereserveerd van 35 miljoen euro.

Met een combinatie van maatregelen wordt Noord-Oost Nederland beter bereikbaar voor grotere schepen. De sluis bij Zwartsluis wordt geoptimaliseerd. Totale kosten hiervan bedragen 47 miljoen euro, waar de provincie Drenthe 4 miljoen aan bijdraagt. Daarnaast wordt momenteel een nieuwe brug bij Ramspol gebouwd. Bovendien hebben verschillende marktpartijen concrete interesse getoond in havengebonden activiteiten in de regio, maar zij zien de huidige bereikbaarheid als een minpunt. Het plan van de minister tot temporisering van de Vaarweg IJsselmeer-Meppel zou verlammend werken op deze initiatieven en de ruimtelijk economische ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):