maandag, 3. januari 2011 - 15:09

Supersnelrecht: 120 uur werkstraf voor gooien fles naar ME

Arnhem

De politierechter in Arnhem heeft maandagochtend een 27-jarige man uit Waardenburg een werkstraf van 120 uur opgelegd waarvan 40 uur voorwaardelijk voor het gooien van een fles naar de Mobiele Eenheid (ME) tijdens Oud en Nieuw. De zaak werd behandeld tijdens de 'supersnelrechtzitting'.

Lege bierfles
De man was tijdens Oud en Nieuw één van de aanwezigen op een kruispunt in Waardenburg, waar volgens traditie vuur wordt gemaakt. Om 02.00 uur sommeerde de ME iedereen naar huis te gaan. Daarop werd door een aantal aanwezigen met vuurwerk gegooid. Verdachte gooide, vanuit de groep, met een lege bierfles in de richting van de ME.

De politierechter acht openlijke geweldpleging in de vorm van het gooien van een fles naar de ME wettig en overtuigend bewezen. De politierechter: 'Het is zeer kwalijk wat er is gebeurd. De ME en brandweer zijn aanwezig om burgers te beschermen. Het gaat hier om mensen die in gevaar worden gebracht. Mensen met een publieke taak'.

De politierechter is het eens met de stelling van de officier van justitie dat dit feit een geldboete voorbijgaat. Een deel van de 120 uur werkstraf wordt als voorwaardelijk opgelegd (40 uur) omdat de man een blanco strafblad en een druk bezette baan heeft. Aan de andere kant had de verdachte gezien de publiciteit over het beleid van het OM tijdens Oud en Nieuw een gewaarschuwd man kunnen zijn en moet duidelijk zijn dat dit gedrag niet wordt getolereerd.

De officier van justitie eiste tijdens de zitting een werkstraf van 120 uur geheel onvoorwaardelijk. De verdediging pleitte voor een geldboete of een deels voorwaardelijke werkstraf.

Supersnelrecht houdt in dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht. Het gaat om bewijstechnisch eenvoudige zaken, zoals vernieling, openlijk geweld en geweld tegen mensen met een publieke functie.

Bij het 'gewone' snelrecht moet de verdachte binnen de bewaringstermijn van 14 dagen voor de rechter verschijnen. Op 14 januari staat een snelrechtzitting gepland. Zaken die niet via snelrecht kunnen worden afgedaan, worden gepland op de themazitting (politierechter en jeugd) op donderdag 10 februari.
Provincie:
Tag(s):