woensdag, 8. juni 2011 - 14:36

Suwâld krijgt nieuw poldergemaal

Het gemaal Alde Lune aan het Prinses Margrietkanaal bij Suwâld wordt vervangen. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 7 juni 2011 ingestemd met de nieuwbouw van het poldergemaal. “Met het nieuwe gemaal kunnen we ook in de toekomst het water op peil houden in het gebied ten westen van Suwâld”, zegt Aaltje Rispens, lid van het dagelijks bestuur.

Het gemaal Alde Lune is ongeveer vijftig jaar oud en aan een grootscheepse renovatie toe. Zo is de installatie verouderd en is gebleken dat er water uit het kanaal onder en langs het gemaal de polder instroomt. Omdat de renovatiekosten niet in verhouding staan tot de verwachte levensduur van het oude gemaal, is nu besloten tot complete nieuwbouw. Het werk zal omstreeks januari 2012 starten en maximaal een jaar duren. In de tussentijd zorgt noodbemaling ervoor dat de veiligheid in de polder is gegarandeerd.

Gemaal Alde Lune zorgt voor een goed waterpeil in de polder ten westen van Suwâld, die in totaal 1.360 hectare groot is. Het nieuwe gemaal krijgt twee vijzels die het water uit de polder overhevelen naar het Prinses Margrietkanaal en een automatische krooshekreiniger. Deze reiniger voor de instroomopeningen van het gemaal verwijdert materiaal uit het water zoals takken en plantenresten en voorkomt daarmee verstoppingen. De maximum capaciteit van beide vijzels is 110 m3 (110.000 liter) per minuut. Deze hoeveelheid water is vergelijkbaar met de inhoud van bijna 78 touringcarbussen per uur.

Wetterskip Fryslân besteedt veel aandacht aan vismigratie, vandaar dat bij de keuze van de pompen rekening wordt gehouden met de vispasseerbaarheid. Rispens: “Het gemaal krijgt daarom zogenaamde visvriendelijke vijzels zodat vissen ongeschonden van de polder naar het kanaal kunnen trekken. Het nieuwe gemaal zal qua vormgeving lijken op het moderne gemaal Bûtefjild tussen Feanwâlden en Broeksterwâld,”
Provincie:
Tag(s):