dinsdag, 11. oktober 2011 - 16:50

Tandartsenpraktijk op Schiphol onder verscherpt toezicht

Schiphol

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt de tandartsenpraktijk Dental Care International B.V. te Schiphol onder verscherpt toezicht.

De praktijk is onvoldoende in staat om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, aldus IGZ.

Het verscherpt toezicht wordt ingesteld naar aanleiding van eerdere onderzoeken van de inspectie in 2009, 2010 en 2011. In 2010 constateerde de inspectie dat de instelling een deel van de eerder gegeven adviezen niet had geïmplementeerd. Daarop heeft de inspectie de instelling verzocht de aanbevelingen, voortkomend uit beide bezoeken, alsnog te realiseren.

Op 7 september 2011 constateerde de inspectie dat een aantal te nemen maatregelen nog steeds onvoldoende waren geïmplementeerd en/ of georganiseerd. Daarop is de instelling o.a. gevraagd om praktijkgerichte protocollen voor reiniging, desinfectie, sterilisatie en taakdelegatie, alsmede een kwaliteitsjaarverslag vóór 1 oktober 2011 toe te zenden. Tijdens een onaangekondigd bezoek aan Dental Care International B.V. op 29 september 2011 constateerde de inspectie wederom een aantal ernstige tekortkomingen.

De komende tijd gaat de inspectie de praktijk zeer nauwlettend volgen, onder andere door onaangekondigde bezoeken. De instelling is verzocht om voor 7 november 2011 te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide veldnormen. Wanneer daarna niet genoeg verbetering te zien is, zal de inspectie de minister adviseren een aanwijzing te geven tot is voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.
Provincie:
Tag(s):