maandag, 8. augustus 2011 - 10:56

'Tarief Ziggo niet met 57% omhoog'

Vught

D66 Vught is tegen een forse tariefsverhoging die kabelmaatschappij Ziggo wil doorvoeren in Vught. Volgens Ziggo vinden er nu onderhandelingen met de gemeente Vught plaats.

Ziggo wil af van een oude afspraak, waarin staat dat het tarief voor het standaardpakket in Vught niet met meer dan de inflatie mag stijgen. Door die afspraak betalen inwoners van Vught minder dan abonnees in sommige andere gemeentes. Ziggo wil alle tarieven gelijktrekken. In dat geval gaan inwoners van Vught 57% meer betalen voor precies hetzelfde zenderpakket.

Onlangs kregen alle abonnees van Ziggo een folder over de nieuwe zenderpakketten in de brievenbus. De begeleidende brief eindigde als volgt: “U woont in een gemeente waar een afwijkend abonnementstarief geldt voor het standaardpakket. Wij zijn in gesprek met uw gemeente over het aanpassen van dit tarief naar een niveau dat in verhouding staat tot het aanbod. Dit betekent dat er later in het jaar een tariefswijziging kan volgen. Hierover ontvangt u nader bericht.”

Hieruit is niet letterlijk af te leiden dat het om een tariefsverhoging gaat. Het kan bij 'aanpassen' feitelijk ook om een verlaging gaan. Immers, Ziggo haalde onlangs drie zenders uit het analoge televisiepakket. Toch gaat het hier om een verhoging, een forse verhoging.

Inwoners van Vught betalen relatief weinig voor een standaard kabelabonnement. Het gaat om het simpelste abonnement, dus veelal mensen die alleen de kabel hebben voor radio en tv en geen digitale diensten afnemen. Zo'n abonnement kost in Vught 10,80 euro per maand, terwijl veel andere Ziggo-klanten 16,95 euro per maand betalen. Het lage tarief stamt uit de tijd dat het kabelnet door de gemeente verkocht werd. Afspraak was toen dat het tarief jaarlijks met maximaal de inflatie mocht stijgen. Aan die afspraak zit geen einddatum.

Ziggo laat nu weten in onderhandeling te zijn met de gemeente Vught. De gemeente kan namelijk bepalen dat die afspraak van destijds van tafel gaat. Voor wat, hoort wat. Ziggo zal de gemeente (de voormalige eigenaar van het kabelnet) voor het schrappen van die afspraak dan ook compenseren. Zonder die afspraak had de verkoopprijs destijds logischerwijs hoger moeten liggen.

Een dergelijke 'tariefsaanpassing' heeft al plaatsgevonden in Leiden. De gemeente kreeg voor het schrappen van de oude afspraak 5 miljoen euro; de huishoudens in Leiden gingen na twee jaar bijna twee keer zoveel per maand betalen. Een tariefsaanpassing in Vught van 10,80 euro naar 16,95 euro zou een verhoging zijn van 57%. Exorbitant hoog, meent D66 Vught.

D66 Vught heeft het gemeentebestuur van Vught schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. De partij wil graag weten wat de onderhandelingen precies inhouden en in welk stadium ze zijn. Ook wil D66 dat de gemeenteraad een finaal oordeel kan geven, mocht het ooit tot een andere afspraak dan wel een afkoopsom komen.
Provincie:
Tag(s):