woensdag, 28. december 2011 - 18:23 Update: 08-07-2014 0:29

Tarieven RDW stijgen in 2012

De RDW-tarieven blijven in 2012 grotendeels gelijk aan die van het afgelopen jaar. Een aantal tarieven stijgt, waaronder die voor de typegoedkeuringen. Deze stijgen ongeveer drie procent. Om kostendekkend te blijven, is de RDW genoodzaakt het tarief voor typegoedkeuringen te verhogen.

Voor 'Echtheidsverklaringen' en 'Inzage eigen gegevens' vindt een verlaging plaats van 4,90 euro naar 4,50 euro. Deze is het gevolg van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin is onlangs een maximale hoogte bepaald van 4,50 euro. In de tarievenlijst 2012 is ook een aantal nieuwe tarieven opgenomen. Bijvoorbeeld voor de nieuwe dienst 'Begeleid rijden'.

De tariefontwikkelingen passen binnen het gematigd tarievenbeleid dat de RDW hanteert. Dat houdt in dat de RDW grote tariefschommelingen probeert te voorkomen. De geringe tariefschommelingen zijn daarnaast ook mogelijk door kostenbeheersing, efficiency en vernieuwing van bedrijfsprocessen. De RDW wil dit beleid de komende jaren voortzetten.
Categorie:
Tag(s):