woensdag, 13. juli 2011 - 13:36

Taxichauffeur na ernstig delict niet meer op taxi

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de dienst Justis en de Justitiële Informatiedienst (Justid) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Kiwa Register hebben afspraken gemaakt over het delen van justitiële gegevens voor het continu screenen van taxichauffeurs.

‘Hiermee kan worden voorkomen dat taxichauffeurs die een ernstig delict hebben gepleegd nog langer hun beroep uitoefenen’, meldt IVW woensdag. Justitie weet voortaan wie een chauffeurspas heeft, omdat Kiwa ervoor zorgt dat Justid steeds een actuele lijst heeft van alle chauffeurspashouders.

De IVW wordt direct op de hoogte gesteld als in het Justitieel Documentatie systeem een melding komt van een relevant strafbaar feit door een taxichauffeur en deze persoon hierdoor niet meer in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Op die manier kan de IVW de chauffeurspas van onbetrouwbare taxichauffeurs sneller laten intrekken door Kiwa,welke daartoe gemandateerd is door de minister van Infrastuctuur en Milieu

Een taxichauffeur moet voor het uitoefenen van zijn beroep een chauffeurspas hebben. Personen die een chauffeurspas hebben moeten een VOG kunnen overleggen. Een aanvraag voor een VOG wordt door justitie beoordeeld.
Provincie:
Tag(s):