vrijdag, 4. maart 2011 - 13:16

Teeven neemt kwaliteit werkstraffen onder de loep

Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt begin juni 2011 met een plan van aanpak om de kwaliteit van werkstraffen voor jeugdigen te verbeteren.

Het vrijdag verschenen onderzoeksrapport “Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen” biedt hiertoe voldoende aanknopingspunten. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Positieve kant
Het onderzoek laat zien dat de meeste jongeren vinden dat er een positieve kant aan de werkstraf in de buurt zit. Jongeren hebben moeite met de herkenbaar- en zichtbaarheid, maar vinden het ook prettig om complimenten te krijgen en om de buurt te kunnen laten zien dat ze de straf niet ontlopen.

Het feit dat werkstraffen in de buurt worden uitgevoerd, lijkt zeker niet het belangrijkste aspect in de beleving van de jongeren. Een positieve waardering van jongeren voor een project in de buurt lijkt eerder af te hangen van de persoon en werkwijze van de werkmeester en de aard van de werkzaamheden.

Het onderzoek naar de beleving van werkstraffen in de buurt door jongeren is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarbij diverse taakstrafcoördinatoren van de Raad voor de Kinderbescherming zijn geïnterviewd en dertig jongeren zijn geobserveerd en geïnterviewd in de periode van november 2009 tot november 2010.

Staatssecretaris Teeven ziet in de uitkomsten van het onderzoek voldoende aanknopingspunten om in het kader van het project Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de werkstraffen.

Daarnaast geeft het onderzoek aanleiding om de mogelijkheden te verkennen om het uitvoeren van werkstraffen in de buurt verder uit te breiden. De bewindsman treedt hierover in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming. Hij presenteert begin juni zijn bevindingen in een integraal plan ter verbetering van de werkstraf voor jeugdigen.
Provincie:
Tag(s):