donderdag, 1. september 2011 - 13:41

Teeven ondertekent eerste voorschotten voor slachtoffers

Leeuwarden

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft in Leeuwarden de eerste voorschotten aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven ondertekend.

Op 1 januari 2011 is de voorschotregeling van kracht geworden. Slachtoffers die van de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, zijn daarmee niet langer afhankelijk van de dader wanneer ze hun geld krijgen.

Als de dader acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog steeds niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, betaalt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het resterende bedrag aan het slachtoffer. Het CJIB int vervolgens onverminderd alsnog het (resterende) bedrag bij de dader.

Teeven maakte ook bekend dat vanaf 2016 niet alleen slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven een voorschot kunnen ontvangen, maar álle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000. Aan de voorschotten van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven zal ook vanaf 2016 geen maximum verbonden zijn.
Provincie:
Tag(s):