dinsdag, 20. december 2011 - 16:47

Teeven wil Wet bescherming persoonsgegevens aanpassen

Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil met een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens beelden van bewakingscamera’s efficiënter gebruiken om bijvoorbeeld winkeldieven, inbrekers of overvallers op te pakken.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de bewindspersoon vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Het voorstel beoogt het gebruik van camerabeelden van particulieren en bedrijven voor opsporingsdoeleinden te verruimen. Het tonen van zulke beelden aan het publiek blijkt de opsporing ten goede te komen. Hoe sneller politie en justitie over zulk materiaal beschikken, des te groter de kans dat criminelen worden aangehouden. Nu is voor dat tonen nog een langdurige en omslachtige procedure nodig. De voorgenomen wettelijke regeling is een uitvoering van een motie van de Kamerleden Elissen en Van Toorenburg.

Teeven vindt dat burgers en bedrijven onder voorwaarden zelf beelden over strafbare feiten op internet mogen zetten. Willekeurige verspreiding van beeldmateriaal kan mensen ten onrechte in verband brengen met strafbare feiten of het opsporingsbelang doorkruisen. Daarom moet eerst aangifte gedaan zijn, waarna politie en justitie de beelden kunnen beoordelen en gebruiken.

Pas na toestemming van justitie mogen particulieren en bedrijven hun camerabeelden verspreiden. Zo wil de bewindsman het evenwicht bewaren tussen privacybelangen en de belangen van opsporing en vervolging. De staatssecretaris komt nog met nadere regels voor openbaarmaking en verwijdering van de beelden.

Ook openbaarvervoerbedrijven, decentrale overheden of voor het publiek toegankelijke instellingen als openbare bibliotheken kunnen van de maatregel gebruik maken. Ze hebben vaak naast internet ook andere mogelijkheden om informatie openbaar te maken, zoals elektronische billboards.

Daarnaast ziet Teeven mogelijkheden om beelden van particuliere beveiligingsbedrijven beter te benutten. Zoals in winkelcentra op de grote beeldschermen voor het aanprijzen van producten en diensten. Die zijn geschikt om verdachten van inbraken, diefstallen en overvallen aan het bezoekend publiek te tonen, met het verzoek om bij herkenning aangifte te doen. Ook in deze gevallen is de regie in handen van politie en justitie.
Provincie:
Tag(s):