dinsdag, 11. januari 2011 - 18:34

Teller aantal door Robert M. misbruikte kinderen op 83

Amsterdam

Het onderzoeksteam werkt momenteel aan het ordenen en analyseren van de gegevens die zijn aangetroffen op de computers en gegevensdragers van M.

Vorige week zijn de eerste matches aangetroffen. De ouders van deze kinderen zijn door de politie geïnformeerd. Om hoeveel kinderen het gaat en over de mate van misbruik doen de politie en het Openbaar Ministerie geen mededelingen. Het onderzoek van het in beslag genomen materiaal wordt voortgezet.

Meer gevallen van kindermisbruik

De 27-jarige verdachte heeft inmiddels 83 gevallen van misbruik met kinderen bekend. Alle betrokken ouders zijn hierover geïnformeerd en hebben een familie rechercheur toegewezen gekregen. De politie zoekt naar ondersteunend bewijs bij de verklaringen van Robert M., zoals foto’s en ander beeldmateriaal. De ouders van de kinderen die door de 27-jarige verdachte zijn genoemd, is gevraagd diverse foto's van hun kinderen uit verschillende leeftijdsfasen aan de politie te verstrekken.

Gezichtsherkenning

Deze foto’s zijn gedigitaliseerd en worden met gezichtsherkenning onderzocht. Lukt dit niet, dan bekijkt de politie alle foto’s afzonderlijk en wordt er handmatig vergeleken. Dit is een arbeidsintensief proces dat een aanzienlijke tijd zal duren. Wanneer er sprake is van een mogelijke match bespreekt de politie dat alleen met de ouders van het betreffende kind.

Meldingen van ouders

Sinds het speciale telefoonnummer werd opengesteld zijn er rond de 2000 telefoongesprekken geweest. Deze gesprekken zijn te verdelen in vragen om zorg en meldingen met opsporingsindicatie. De GGD belt alle personen die een melding hebben gedaan terug om na te gaan of zij nog zorg willen ontvangen.

Bij meldingen met opsporingsindicatie is het van belang dat deze door een gespecialiseerde zedenrechercheur worden nagebeld. Uit oogpunt van zorgvuldigheid vereist dit enige tijd. Afgelopen weekend heeft de politie honderden personen met een dergelijke melding teruggebeld. Daarbij is bijstand verleend door zedenrechercheurs uit diverse andere politiekorpsen.
Provincie:
Tag(s):