vrijdag, 8. april 2011 - 11:48

Tentoonstelling ramp Tsjernobyl op Windesheim

Zwolle

In april is het 25 jaar geleden dat de kerncentrale in Tjernobyl ontplofte. Over de ramp, de hulp en ook het leven in besmet gebied is een tentoonstelling samengesteld met de titel: 25 Jahre nach Tschernobyl – Menschen Orte- Solidarität.

Burgemeester Meijer van Zwolle en Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, openen de tentoonstelling op maandag 18 april in het X-gebouw van Windesheim. De tentoonstelling is daar tot en met 21 april te bezoeken tussen 10.30 – 21.00 uur. De toegang is gratis.

Kernramp Japan
Door de huidige gebeurtenissen in Japan wordt duidelijk welke impact een ramp in een kerncentrale heeft en worden de gevolgen van de ramp van Tsjernobyl weer heel actueel.

Beelden van toen lijken zich te herhalen: hoge doses straling, ontruiming, evacuaties, gezondheidsproblemen, onduidelijkheid over de toekomst. De tentoonstelling geeft een overzicht van het verloop van de ramp en de besmetting van grote delen van Europa.

Ook geeft het een beeld van de gevolgen voor de mensen die betrokken waren bij de bestrijding van de ramp. Verder is er informatie over de humanitaire hulp en de hulpprogramma’s die tot op de dag van vandaag nog doorgaan.

Tentoonstelling en symposium
De tentoonstelling over Tsjernobyl is mogelijk gemaakt door de Duitse organisatie Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund (IBB). In Duitsland is deze bijzondere tentoonstelling al op vele plaatsen te zien geweest en trok die veel belangstelling.

De tentoonstelling maakt deel uit van een symposium met slachtoffers, specialisten en belangstellenden. Dit symposium is op zaterdag 23 april in gebouw X van Windesheim. Meer informatie op www.vuconnected.nl

Initiatiefnemers
De herdenking van de ramp is een initiatief van VUConnected, Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), Stichting Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen (LPHTK) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Provincie:
Tag(s):