woensdag, 2. februari 2011 - 20:08

Terechte geldboete voor Groningse parochies

Delfzijl

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee kerkgenootschappen in Groningen in mei 2009 terecht een geldboete opgelegd. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beide kerkgenootschappen kregen de boete opgelegd omdat zij een man uit Guatemala als organist hadden die niet over de daarvoor vereiste werkvergunning beschikte.

In mei 2010 kwam de rechtbank in Groningen ook al tot het oordeel dat de kerkgenootschappen de wet hadden overtreden. De rooms-katholieke parochies uit Delfzijl en Kloosterburen waren van mening dat de overtreding hun niet kon worden verweten vanwege een onduidelijke arbeidsmarktaantekening in het paspoort van de organist.

De Raad van State is het echter met de Groningse rechtbank eens dat hun de overtreding wel kan worden verweten, omdat deze aantekening nog niet in zijn paspoort stond op het moment dat de man uit Guatemala in dienst trad van de parochies.

De rechtbank zag met name vanwege de financiële situatie van de parochies en de geringe aanstelling die de organist in de kerken had, echter wel aanleiding om de beide geldboetes van € 8.000 te verlagen. In zijn uitspraken draait de Raad van State deze verlaging terug, omdat de omvang van de werkzaamheden 'niet als marginaal kan worden aangemerkt'. De parochies hebben daarnaast 'niet aannemelijk gemaakt dat zij gezien hun financiële omstandigheden door de boetes onevenredig worden getroffen', aldus de hoogste bestuursrechter.
Provincie:
Tag(s):