donderdag, 20. januari 2011 - 19:14

Terrein Chemie-Pack overgedragen

Moerdijk

Donderdag is het terrein van Chemie-Pack door het forensisch team van de KLPD juridisch overgedragen aan de eigenaar van het bedrijf en aan de gemeente Moerdijk. Het terrein wordt zo afgesloten, dat het volledig ontoegankelijk is voor onbevoegden.

In middels is er begonnen met het opruimen van de betrokken bedrijfsterreinen en het openbaar gebied. Restanten van gebouwen, vaten en containers die hier liggen worden op basis van een plan van aanpak zo snel mogelijk verwijderd. Als het opruimen klaar is kan men metingen gaan doen om te bepalen hoe de bodem het beste gesaneerd kan worden.

Er is vandaag ook begonnen met het uitbaggeren van de noordelijke insteekhaven bij het bedrijf Martens & Van Oord op het industrieterrein Moerdijk. De bagger die vervuild is met zware metalen zal worden afgevoerd naar het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. De baggerwerkzaamheden in de Noordelijke insteekhaven zullen naar verwachting op vrijdag 21 januari worden afgerond. Als vervolgens uit de analyse van de waterbodemmonsters blijkt dat de waterbodem schoon is kan de Noordelijke insteekhaven weer worden vrijgegeven.

Uit onderzoekgegevens van bodem en water van de insteekhaven Roode Vaart is gebleken dat de kwaliteit van beide zodanig is, dat het niet verder meer nodig is om de waterzuivering ter plaatse voort te zetten en dat het baggeren van de bodem niet meer noodzakelijk is. Op dit moment is opdracht gegeven om de zuiveringsinstallaties buiten bedrijf te stellen en de schermen te verwijderen. De stremming van de invaart kan op korte termijn worden opgeheven. Het moment waarop zal nader worden bekendgemaakt.
Provincie:
Tag(s):