dinsdag, 6. december 2011 - 19:15

Terschelling start opruimactie parkeerterreinen

Terschelling

Vanaf 16 december start de gemeente Terschelling met het opruimen van parkeerterreinen, bermen en groenstroken. 'Hier worden regelmatig aanhangers, caravans of wrakken gestald', meldt de gemeente dinsdag.

Het tegengaan van verrommeling en het optimaal benutten van de schaarse parkeerruimte zijn speerpunten van de gemeente.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan gebieden aangegeven waar aanhangers, trailers en kampeermiddelen max. drie dagen mogen worden neergezet.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het parkeerterrein op de werkhaven. Als de voertuigen er langer staan, zal de gemeente ingrijpen. Dit geldt ook als voertuigen in bermen of openbaar groen geparkeerd staan. Dat is altijd verboden.

Als de eigenaar van een voertuig bekend is, krijgt deze een brief met het verzoek het voertuig te verwijderen. Als daaraan binnen een week geen gehoor wordt gegeven, volgt een dwangsomprocedure.

Voertuigen waarvan de eigenaar niet bekend is, worden verwijderd en in bewaring genomen. Eigenaren kunnen hun eigendom ophalen na telefonische afspraak via tel. 06 - 54311641. Eigendommen die niet worden opgehaald, worden na de wettelijke termijn van drie maanden verkocht of vernietigd.
Provincie:
Tag(s):