donderdag, 10. november 2011 - 10:53

Terugkeer zware ex-gedetineerden beter geregeld

Duiven

Burgemeester Zomerdijk is blij, dat zijn gemeente Duiven nu behoort tot de 50 pilotgemeenten, waar hij tevoren wordt geïnformeerd over de komst van plegers van ernstige gewelds- en zedendelicten, na hun detentie of verlof.

De pilot loopt vooruit op een mogelijke landelijke regeling en wordt uitgebreid van 17 naar 50 gemeenten. De burgemeester heeft vandaag het convenant ‘bestuurlijke informatie justitiabelen getekend’.

Burgemeester Zomerdijk dringt al sinds 1998 aan op een betere regeling voor terugkeer van ex-gewelds- of zedendelinquenten in de samenleving. Hij doet dat op basis van zijn ervaringen met de terugkeer van een ex-gewelds- of zedendelinquent in zijn vorige gemeente Echteld en als voorzitter van een werkgroep van het Nederlands Genootschap van burgemeesters. Deze werkgroep heeft de minister van justitie al eind september 1999 in een advies gewezen op het probleem, dat burgemeesters er vaak pas bij toeval achterkomen als een vrijlating op handen was of als de persoon in kwestie weer werd gesignaleerd in de gemeente. Hiermee ontstaat het risico, dat de bevolking van eigen rechter gaat spelen. Bovendien komt het wel eens voor dat hulpverleners niet goed nagaan of slachtoffers de confrontatie met de ex-gewelds- of zedendelinquent wel aankunnen.

Doel van de pilot is het voorkomen van verstoring van de openbare orde en ernstige (dreigende)maatschappelijke onrust. Burgemeester Zomerdijk vindt de pilot een belangrijke stap op weg naar een betere informatievoorziening van burgemeesters bij terugkeer van zware ex-gedetineerden. Hij kan nu van tevoren nagaan hoe het staat met de slachtoffers of de nazorg van de ex-gewelds- of zedendelinquent goed is geregeld en of werk, huisvesting en inkomen is verzekerd. Kortom kan de wijk of het dorp de terugkeer wel aan?

In de brochure ‘terugkeerscenario voor ex-gewelds- of zedendelinquenten’, staat dat ‘het aanbeveling verdient, dat vrijlating pas dient plaats te vinden, nadat reclassering het re-integratietraject op papier heeft gesteld en de delinquent zijn medewerking daaraan heeft verleend’. Dit scenario krijgt volgens Zomerdijk pas betekenis, als je ook van tevoren wordt geïnformeerd over de terugkeer van zware ex-gewelds- of zedendelinquenten. Aldus de burgemeester: Een goede regeling voor de terugkeer is zowel in het belang van de re-integratie van ex-gewelds- of zedendelinquenten als van de slachtoffers. Slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven kampen vaak levenslang met de naweeën daarvan.
Provincie:
Tag(s):