dinsdag, 15. november 2011 - 9:49 Update: 08-07-2014 0:55

Terugval in Nederlandse economische groei

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2011 met 1,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In vergelijking met het tweede kwartaal kromp de economie met 0,3 procent. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 dat kwartaal op kwartaal de economie krimpt. Het aantal banen van werknemers was 33 duizend hoger dan een jaar geleden.

Huishoudens hebben in het derde kwartaal van 2011 ruim 1 procent minder besteed dan een jaar eerder. Vooral de aanschaf van nieuwe auto’s laat een scherpe daling zien. Ook de uitgaven aan kleding en schoeisel waren lager. Verder gaven consumenten, mede door het slechte weer in juli en augustus, minder uit in de horeca.

De uitgaven van de overheid aan algemeen bestuur en defensie daalden fors door algemene kostenbesparingen en minder banen. De bestedingen van de overheid aan de zorg namen nog steeds toe. Per saldo daalde de consumptie van de overheid licht in vergelijking met een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2011 waren er 33 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit is een stijging met 0,4 procent. De banengroei was het grootst in de handel, vervoer en horeca met 31 duizend banen. Ook in de zorg en de zakelijke dienstverlening groeide het aantal banen sterk. Vergeleken met een jaar geleden was de banenkrimp met 15 duizend het grootst bij de overheid, gevolgd door de industrie en de bouw.

Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal vrijwel gelijk aan dat in het tweede kwartaal van 2011.
Categorie:
Tag(s):