woensdag, 12. januari 2011 - 9:38 Update: 08-07-2014 1:01

Teveel aan CO2- uitstoot kost energiebedrijven minder geld

Door een toename van de elektriciteitsproductie hebben energiebedrijven in 2009 meer CO2 uitgestoten dan in 2008.

Om de emissies af te dekken, moesten de energiebedrijven emissierechten bijkopen. De prijs van deze rechten is in 2009 aanzienlijk gedaald, waardoor het te veel vervuilen voor energiebedrijven goedkoper was dan een jaar eerder. Dit maakt het CBS woensdag bekend.

Emissierechten bijkopen

In 2005 is de Europese CO2-emissiehandel van start gegaan. Bedrijven met veel emissies, waaronder energiebedrijven, moeten hier verplicht aan meedoen. Ze moeten hun CO2-emissies jaarlijks verantwoorden en daarvoor ook steeds voldoende emissierechten inleveren bij de Nederlandse Emissieautoriteit.

Nederlandse energiebedrijven hebben in 2009 voor 37,7 miljoen ton CO2 gratis emissierechten ontvangen. Ze hebben echter dat jaar aanzienlijk meer CO2 uitgestoten, dan dat ze aan rechten hadden ontvangen. In 2009 ontstond daardoor, net als in 2008, een tekort aan emissierechten. Om het tekort van 9,4 miljoen ton emissierechten in 2009 af te dekken hebben de energiebedrijven rechten bijgekocht op de Europese markt voor emissierechten.

Extra CO2-emissies door toename export en afname import van elektriciteit

Door de economische crisis is het elektriciteitsverbruik in Nederland in 2009 afgenomen. Toch hebben Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven meer geproduceerd en ook meer CO2 uitgestoten. De extra productie komt doordat er minder elektriciteit is geïmporteerd vanuit het buitenland en juist meer elektriciteit is geëxporteerd.

Crisis zet prijzen emissierechten onder druk

De markt voor emissierechten is door de economische crisis onder druk komen te staan. Door minder productie in vooral de industrie is de vraag naar emissierechten in 2009 gedaald. Dit drukte de prijs van de emissierechten. De extra emissierechten die energiebedrijven in 2009 hebben moeten bijkopen waren dus aanzienlijk goedkoper dan een jaar eerder.
Categorie:
Tag(s):