vrijdag, 7. oktober 2011 - 23:10

Thermphos moet aan geurmaatregelen voldoen

Woensdag heeft de voorzieningenrechter in Breda Thermphos opgedragen om aan de geurmaatregelen te voldoen.

Provincie Zeeland had deze geurmaatregelen opgelegd. De rechter heeft het beroep van Thermphos ongegrond verklaard en het verzoek om schorsing van het geurmaatregelenbesluit afgewezen.

De Provincie legde in juli van dit jaar Thermphos twee concrete geurreducerende maatregelen op. Dit om de stank op korte termijn te beperken en Thermphos op langere termijn te laten voldoen aan het geurbeleid van de Provincie.

Het aangevochten besluit treedt door de uitspraak vandaag nog in werking. De rechter ziet geen aanleiding om de in het besluit opgenomen termijnen voor invoering van de maatregelen te verlengen. Tegen de uitspraak is nog wel hoger beroep mogelijk.

Door het sterk toegenomen aantal stankklachten heeft de Provincie Thermphos een aantal technische maatregelen opgelegd om de stank te beperken. Thermphos is het daar niet mee eens omdat het effect van de maatregelen nog niet duidelijk genoeg is. De rechter is echter van mening dat het praktische maatregelen zijn ter verbeteringen van bestaande technieken. Verder is het volgens de rechter aannemelijk dat deze maatregelen bijdragen aan het verminderen van de stank.

Ook vindt de rechter de kosten voor het invoeren van de maatregelen niet van doorslaggevend belang.

Het bezwaar van Thermphos tegen een onderzoek naar emissiereductie van de slakkenbedden is volgens de rechter eveneens ongegrond. Het bedrijf betoogt dat het onderzoek te duur is en er geen passend en betrouwbaar verspreidingsmodel beschikbaar is om het onderzoek uit te voeren. Het kostenaspect is volgens de rechter ook hier niet doorslaggevend. Gezien het unieke karakter van de inrichting van Thermphos mag bij het zoeken en toepassen van een geschikt model enig initiatief van het bedrijf worden verwacht, aldus de rechter.
Provincie:
Tag(s):