zaterdag, 8. januari 2011 - 9:44

Tientallen hulpverleners na brand Moerdijk ziek

Moerdijk

Tientallen hulpverleners die bij de chemische brand in Moerdijk waren betrokken, kampen met acute gezondheidsproblemen.

Een aantal hulpverleners waaronder brandweerlieden en politiemensen hebben klachten gekregen over prikkende ogen, prikkende keel en hoesten. Enkele medewerkers hebben zich inmiddels al medisch laten onderzoeken.

Vooral hulpverleners, zoals politie en ambulancemedewerkers die onbeschermd rondliepen, hebben mogelijk een extra gezondheidsrisico gelopen. Vandaag werd tijdens een persconferentie in Breda bekend gemaakt dat zo'n 20 hulpverleners zich inmiddels hebben gemeld met gezondheidsklachten.

Politie start eigen onderzoek

De politie is inmiddels zelf een onderzoek gestart naar de gezondheids-effecten voor de direct betrokkenen. De politiebonden ACP en ANPV hebben inmiddels een meldpunt gelanceerd waar politiemensen terecht kunnen met hun verhaal.

Brandweerbond krijgt verontruste mails

Bij de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers de VBV komen steeds meer verontruste mails binnen van brandweerpersoneel dat zich zorgen maakt om hun gezondheid. Ruud van Vliet (vice-voorzitter) van de VBV zegt tegenover Blikop112.nl de meldingen zeer serieus te nemen. Maandag zal de vakbond de meldingen inventariseren. Volgens van Vliet is het goed om te kijken of politie- en brandweerbonden de klachten centraal kunnen bundelen.

Naast de hulpverleners hebben zich ook ongeveer 150 andere mensen zich gemeld met medische klachten na de verwoestende chemische brand.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar de gezondheid van mensen die in de buurt van de plek in Moerdijk wonen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VWS zaterdag gezegd.

Burgemeester Van der Velden heeft zaterdagmiddag bij de minister een adviesvraag weggelegd over nut en noodzaak van nader gezondheidsonderzoek voor hulpverleners.

kankerverwekkende aromaten in het water

Waterschap Brabants Delta heeft metingen verricht waaruit blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het (blus)water zitten, zoals xyleen, naftaleen, benzeen en tolueen.

De gemeente Moerdijk heeft laten weten dat een sloot aan de Vlasweg, naast het terrein door de brandweer uit voorzorg is afgedekt met een schuimlaag. Deze sloot is vervuild geraakt met verontreinigd bluswater, dat mogelijk aan het uitdampen is.

Lijst gevaarlijke stoffen blijft voorlopig geheim

De gemeente heeft bekendgemaakt dat de lijst met alle stoffen die op de dag van de brand aanwezig waren op het terrein van Chemie-Pack in verband met het onderzoek in beslag genomen is door het Openbaar ministerie. De lijst is in het belang van het onderzoek niet voor derden beschikbaar.

Opruimwerkzaamheden

De opruimwerkzaamheden in en rondom het getroffen terrein kunnen nog 1 tot 2 jaar in beslag gaan nemen, denkt de brandweer.

Voor het leegpompen van de zwaar vervuilde sloten zal ongeveer een week voor nodig zijn. Het terrein van Chemie-Pack zelf gaat enkele maandag duren. Na deze schoonmaak zal de vervuilde grond moeten worden afgegraven van drie bedrijventerreinen. Het gaat om grond an Chemie-Pack, Wärtsilä en Martens en Van Oord.
Provincie:
Tag(s):