dinsdag, 28. juni 2011 - 21:37

Tijdelijk helpende hand voor Drents Museum

Assen

Het Drents Museum krijgt een deel van zijn subsidie van de provincie voor 2012 eerder uitgekeerd om rood staan te beperken. Ook gaat de provincie versterking bieden in het projectmanagement voor de herinrichting van het Drents Museum. Dat maakt het college van gedeputeerde staten in een brief aan de statenleden bekend. De maatregelen zijn nodig om de heropening van het museum in november geen vertraging te laten oplopen.

Op 7 juli a.s. worden de nieuwe tentoonstellingsvleugel en de verbouwde oudbouw van het bestaande museum feestelijk opgeleverd. Daarmee zit formeel de taak van de provincie erop. Vanaf dat moment kunnen de medewerkers van het museum beginnen met de inrichting van het bouwkundig vernieuwde museum en de expositievleugel met meubels, vitrines, maquettes, voorzetwanden en de publieksinformatievoorziening.

Onlangs is echter duidelijk
geworden dat de herinrichting vertraging gaat oplopen doordat een aanbesteding stagneerde en stopgezet moest worden. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin heeft het museumbestuur gevraagd met spoed een
alternatief plan op te stellen, omdat zij vertraging in de openingsdatum ongewenst en onverantwoord vindt. De liquiditeit van het museum stond al onder druk door de tijdelijke sluiting, de verbouwing en noodzakelijke investeringen in de openingstentoonstelling over de Tang-dynastie.

Inmiddels is na intensief en constructief overleg tussen het museum en de provincie overeenstemming bereikt over de gewenste aanpak. Het alternatieve plan gaat er van uit dat ongeveer 75% van het Drents Museum in november opengesteld kan worden voor het publiek. Om dat te halen stelt de provincie een projectmanager beschikbaar die het Drents
Museum helpt sturen op de planning, begroting en aanbestedingen en keert de provincie de eerste termijn van de subsidie voor 2012 in het najaar van 2011 al uit. Het gaat om een bedrag van 925.000 euro.

Op basis van de genomen maatregelen heeft het college vertrouwen in een tijdige heropening van het museum op 17 november 2011.
Provincie:
Tag(s):