vrijdag, 22. juli 2011 - 21:32

Tijdelijke bewoning ‘t Ruige Veld in Rolde

Rolde

Het college van Aa en Hunze heeft toestemming verleend aan de
plannen van Accare voor tijdelijke bewoning van ‘t Ruige Veld in Rolde. Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, is eigenaar van het terrein en wil de gebouwen tijdelijk verhuren aan Ambiq, een orthopedagogische instelling.

Ambiq zal op ‘t Ruige Veld 16 tot 20 kinderen plaatsen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar onder begeleiding van 30 personeelsleden. Het gaat om kinderen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en of opvoedkundige problemen.

De tijdelijke bewoning van de panden zal duren van september 2011 tot september 2013. Het orthopedagogische gebruik van de panden valt binnen de bestemming die aan het terrein is gegeven in het bestemmingsplan ‘Rolde-dorp’.

De gemeente en Accare zijn met een ontwikkelaar in gevorderde bespreking over de herontwikkeling van ‘t Ruige Veld. Concreet betreft het plannen voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex dat past binnen de kaders van het bestemmingsplan ‘Rolde dorp’. Naar verwachting zal de realisering eerst over twee jaar gaan plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):