maandag, 14. november 2011 - 17:46

Tijdelijke trouwvergunning voor homoparen

Den Haag

Als een buitenlandse partner niet kan trouwen in het land van herkomst omdat hij of zij homoseksueel of lesbisch is, blijft het in de toekomst toch mogelijk om zonder extra problemen voor gezinshereniging in aanmerking te komen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag.

Minister Leers van Immigratie en Asiel komt met een speciale verblijfsvergunning met een beperkte geldigheidsduur, zodat de homoseksuele partner in Nederland kan trouwen of het partnerschap kan laten registreren.

Na het huwelijk kan deze speciale trouwvergunning worden omgezet in een verblijfsvergunning voor gezinshereniging. Dat schrijft minister Leers maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil gezinshereniging voortaan beperken tot gehuwde of geregistreerde partners, maar in veel landen levert die eis met name voor gelijkgeslachtelijke paren problemen op als trouwen of partnerregistratie daar voor hen wettelijk niet mogelijk is.

De oplossing van minister Leers voorkomt dat toelating tot Nederland voor homoseksuele paren extra lastig is ten opzichte van heteroseksuele paren. Ook wordt voorkomen dat een homoseksuele of lesbische partner risico’s loopt wanneer hij of zij na de huwelijkssluiting zou moeten terugkeren naar het land van herkomst om een inreisvisum (Machtiging tot Voorlopig Verblijf, MVV) aan te vragen.

Net zoals bij andere paren geldt voor paren van gelijk geslacht dat de buitenlandse partner een MVV moet aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst.

Als vaststaat dat het wettelijk onmogelijk is om het huwelijk te sluiten in het land van herkomst, wordt deze MVV ook afgegeven als het huwelijk of de partnerregistratie nog niet gesloten is. In plaats van de huwelijksakte te tonen tekent de aanvrager een verklaring dat hij of zij in Nederland deze verbintenis alsnog zal aangaan.

Na de inreis in Nederland wordt de MVV omgezet in een speciale verblijfsvergunning met een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur zal voldoende lang zijn om te trouwen of het partnerschap te laten registreren.

De speciale trouwvergunning kan niet verlengd worden. Is de verbintenis eenmaal gesloten, dan kan de verblijfsvergunning voor gezinshereniging worden aangevraagd.

De regeling geldt niet alleen voor homoparen die niet kunnen trouwen in het land van herkomst. Ook andere paren die naar buitenlands recht in eigen land niet kunnen trouwen kunnen er gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat zij niet van dezelfde religie zijn. In sommige landen kunnen moslims bijvoorbeeld niet met christenen trouwen en vice-versa.
Provincie:
Tag(s):