maandag, 19. december 2011 - 11:50

TLN doet winteroproep aan transportondernemers

TLN doet een oproep aan haar leden om voor de komende wintermaanden goede voorzorgsmaatregelen te nemen die de veiligheid van de chauffeur en medeweggebruiker waarborgen.

Tevens wijst TLN haar leden op het belang van aangepast rijgedrag tijdens slechte weersomstandigheden. Volgens TLN is verkeersveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle weggebruikers (vracht- en personenvervoer) en de wegbeheerders.

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de juiste voorbereidingen treffen. Op deze manier kan het verkeer ook tijdens winterse omstandigheden blijven doorstromen en voorkomen we discussies over rijverboden en veiligheid die het imago van alle weggebruikers schaadt. Want zonder transport staat alles stil.

Afgelopen jaren had Nederland een aantal extreem winterse maanden met veel sneeuwval en gladheid. Hierdoor ontstonden er meer en langere files dan normaal. Dit oponthoud heeft grote gevolgen gehad voor de economie en de doorstroming op de wegen. Tot nu toe heeft het verkeer in Nederland relatief weinig last gehad van (extreem) winterweer, maar in verschillende Europese landen heeft de eerste sneeuwval al voor verkeershinder gezorgd. TLN benadrukt dat dit ook in Nederland kan gebeuren. Door goede voorbereiding en adequaat te reageren op winterweer, kunnen weggebruikers de kans op extreme filevorming in de donkere maanden tot een minimum beperken.

Voorzorgsmaatregelen
Veilig de weg op hangt sterk samen met voorzorgsmaatregelen. Zo adviseert TLN haar leden om de kwaliteit en de profieldiepte van de banden alsook de verlichting goed te controleren, lading stevig vast te zetten, spiegels juist af te stellen en de ruiten goed schoon te houden. Bovendien is het belangrijk om de vrachtauto zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden zodat brokken ijs of sneeuw tijdens de rit niet van de vrachtauto kunnen vallen.

Professioneel weggedrag
Naast goede voorzorgsmaatregelen, is professioneel weggedrag minstens zo belangrijk. Nederlandse transportondernemers behoren tot de meest professionele van Europa en kunnen deze kennis en expertise ondermeer aanwenden om vooraf te bepalen of het verantwoord is om de weg op te gaan of niet. Hierbij speelt het advies van de KLPD, Rijkswaterstaat en TLN een belangrijke rol.

Volgens TLN begrijpt de professionele chauffeur de kwetsbaarheid van andere verkeersdeelnemer, realiseert hij of zij zich dat tijdens winterweer de directe aanwezigheid van vrachtauto's als onprettig kan worden ervaren en past het gedrag onderweg hier op aan. Volgens TLN mag deze professionaliteit ook van andere weggebruikers verwacht worden, door goed rekening te houden met de beperkingen van vrachtauto’s. Deze gezamenlijk verantwoordelijkheid is de sleutel tot verkeersveiligheid.

Wegbeheerder
Volgens TLN is de wegbeheerder verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de wegen. Bekend is dat juist viaducten en op- en afritten als eerste problemen opleveren voor vrachtauto's. TLN vraagt daarom de wegbeheerders in het kader van veiligheid en doorstroming extra aandacht te geven aan het begaanbaar houden van deze locaties voor vrachtauto's.
Provincie:
Tag(s):