dinsdag, 26. juli 2011 - 21:12

Toch reorganisatie PostNL

De reorganisatieplannen die het Postbedrijf PostNL had, kunnen worden doorgezet.

De ondernemingsraad had bezwaren tegen deze plannen maar dinsdag heeft
de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam de bezwaren van de ondernemingsraad afgewezen. Dit heeft PostNL bekendgemaakt.

De ondernemingsraad was naar de Ondernemingskamer gestapt omdat de raad het niet eens was met de manier waarop fulltime postbodes bij het voormalige TNT Post worden vervangen door parttime postbezorgers.
Maar dat kan nu gewoon doorgaan.

Volgens PostNL zijn alle bezwaren van de ondernemingsraad van tafel geveegd. Het inspraakorgaan betwistte ook de omvang van de reorganisatie in relatie tot de beoogde bezuiniging.

Het bedrijf kan nu een begin maken met het in fasen sluiten van 300 bestelkantoren. In totaal zullen er 11.000 voltijdbanen onder postbodes en postsorteerders verdwijnen, waarvan circa 2800 via gedwongen ontslag.

De ondernemingsraad legt zich neer bij de uitspraak.
Eind vorig jaar laaide de strijd tussen toen nog TNT Post en de vakbonden over de voorgenomen reorganisatie hoog op. Hij leidde zelfs tot stakingen. De discussie spitste zich vooral toe op het aantal mensen dat het veld zou moeten ruimen.
Provincie:
Tag(s):