vrijdag, 4. maart 2011 - 9:38

'Toegang burger tot het recht in geding'

Den Haag

De Raad voor de rechtspraak heeft vrijdag een gesprek met de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over zijn bezwaren tegen het voornemen van het kabinet om de kosten van civiele en bestuursrechtspraak kostendekkend te maken.

De Raad heeft de bezuinigingsplannen van het kabinet doorberekend en op een rijtje gezet wat de kosten vanaf 2013 zullen zijn. Door partijen in een rechtszaak op te laten draaien voor de kosten, wordt de gang naar de rechter fors duurder. Ondanks de 100 miljoen euro die zal worden gebruikt om de laagste inkomens de compenseren, zullen de kosten voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures in eerste aanleg explosief stijgen. In tweede aanleg, dus als een persoon verder procedeert en in beroep gaat, lopen de kosten nog meer op.

Vooral mensen met een lager of middeninkomen en kleine bedrijven zullen hun rechten niet meer via de rechter kunnen afdwingen en al helemaal niet in hoger beroep kunnen gaan.

Naast de Raad voor de rechtspraak maken ook partijen zoals de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor de Rechtsbijstand vandaag tijdens het gesprek met de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie hun zorgen om de voorgenomen plannen van het kabinet kenbaar.
Provincie:
Tag(s):