donderdag, 17. maart 2011 - 15:11

Toename spijbelen baart het OM zorgen

Den Haag

Het signaalverzuim van kinderen baart het Openbaar Ministerie (OM) zorgen.

Met signaalverzuim wordt het spijbelgedrag bedoeld dat kinderen vertonen wegens problemen. Kinderen in een onstabiele thuissituatie, kunnen als reactie daarop spijbelgedrag vertonen.

Bedroeg de instroom bij het OM in 2009 nog 3.741 zaken, in 2010 was dat gestegen tot 3.854 zaken. In 2009 moesten 2.290 jongeren voor de kantonrechter komen, vorig jaar waren dat er 2.350.

Signaalverzuim en luxeverzuim
Signaalverzuim duidt op achterliggende problemen bij de spijbelende jongere. Onder luxeverzuim wordt verstaan dat een kind niet naar school gaat omdat het gezin met vakantie gaat buiten de officiële schoolvakanties. De OM-cijfers over signaalverzuim hebben voor het overgrote merendeel dan ook betrekking op minderjarigen, die over het luxeverzuim op de ouders.

Meldingen leerplichtambtenaar
Het OM is afhankelijk van de meldingen die het van de leerplichtambtenaar ontvangt. Inmiddels is er op landelijk niveau structureel overleg tussen de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado en het OM met als doel het zicht op de meldingen te vergroten.

Het streven is de contacten tussen leerplichtambtenaar en OM op lokaal niveau te intensiveren. Om dit mogelijk te maken moeten er voldoende leerplichtambtenaren zijn.

Leerplichtwet
De leerplicht geldt op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van een kind en duurt tot de achttiende verjaardag. In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de school daadwerkelijk bezoeken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn leerplichtige jongeren daar zelf ook verantwoordelijk voor.

Sinds 2007 geldt de leerplicht voor jongeren tot 18 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald (een diploma op minimaal mbo-niveau 2 of minimaal havo of vwo). Dit wordt ook wel de kwalificatieplicht genoemd.
Provincie:
Tag(s):