vrijdag, 1. juli 2011 - 17:52

Toezicht op bouw- en milieuvoorschriften kan beter

Het toezicht op bouw- en milieuvoorschriften en de handhaving daarvan moet anders en kan beter. Die stelling onderschrijven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie. Daarom slaan zij de handen ineen. Ze gaan samenwerken in één organisatie die gaat zorgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat zorgt voor meer kwaliteit en minder lasten.

Het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht is een taak van meerdere overheden. Zowel gemeenten en waterschappen als provincies zijn ermee belast. In 2008 rapporteerde de Commissie Mans dat het milieu- en bouwtoezicht in Nederland onder de maat was. Met de vorming van regionale uitvoeringsdiensten die voor toezicht en handhaving zorgen, moet die kwaliteit omhoog.

De bundeling van krachten levert het bedrijfsleven minder rompslomp op. Ook ervaren bedrijven straks minder last(en). Een voordeel voor de vergunningverleners en toezichthouders is een betere afstemming waardoor ze gelijksoortige inrichtingen uniformer kunnen behandelen. Zij kunnen zo ook efficiënter en effectiever werken. En dat heeft een nog schoner en veiliger Fryslân als resultaat.

De uitvoeringsorganisatie moet uiterlijk 1 januari 2013 operationeel zijn. Donderdag 30 juni ondertekenden gemeenten samen met de provincie en Wetterskip Fryslân een intentieverklaring voor de realisatie van de nieuwe organisatie.
Provincie:
Tag(s):