vrijdag, 25. november 2011 - 18:04

Trage informatieverschaffing LUMC tijdens schietincident Alphen aan den Rijn

Leiden

Het Leids Universitair Medisch Centrum betreurt de commotie die ontstaan is rondom de gang van zaken ten aanzien van de slachtofferinformatie aan de start van het incident in Alphen.

Het LUMC kreeg veel vragen over de slachtoffers na het schietincident. Volgens het LUMC kwamen de vragen kwamen niet op de geëigende plek binnen, maar op de Spoed Eisende Hulp (SEH). De medewerkers van het LUMC mogen in verband met de privacyregelgeving geen antwoord geven op deze vragen.

Om de zorgvuldigheid ten aanzien van slachtofferinformatie te waarborgen waren er afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de GHOR (als representant van het Openbaar Bestuur) en het ziekenhuis, die tijdens dit incident in de eerste fase niet goed hebben gewerkt.

Ondertussen zijn er nadere afspraken over deze informatie-uitwisseling opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met deze zorgvuldigheid, maar ook met het belang van snelheid van informatievoorziening en privacy van de slachtoffers. De GHOR speelt voor het LUMC in de verzameling van gegevens een centrale rol.
Provincie:
Tag(s):