dinsdag, 15. maart 2011 - 20:48

Trajectcontrole A2 tussen Amsterdam en Utrecht in 2012

Amsterdam/Utrecht

Het Landelijk Parket Team Verkeer gaat op de A2 voor het eind van 2012 in beide richtingen een nieuw trajectcontrolesysteem plaatsen tussen het knooppunt Holendrecht bij Amsterdam en de aansluiting Maarssen bij Utrecht.

Het traject van 20 kilometer wordt opgesplitst in drie zogenoemde secties tussen Abcoude - Vinkeveen, Vinkeveen - Breukelen en Breukelen - Maarssen.

Milieu
Om te voldoen aan milieudoelstellingen voor lucht en geluid is op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht door Rijkswaterstaat een limiet van 100 km/u vastgesteld. Om deze milieueisen te realiseren is gekozen voor een trajectcontrolesysteem; een manier van controleren waarbij meer dan 99,5% van de weggebruikers zich aan de norm houdt.

Betere doorstroming
Daarnaast levert een trajectcontrolesysteem een bijdrage aan de doorstroming en de verkeersveiligheid. Binnen het trajectcontrolesysteem wordt per sectie één meting verricht. Wordt in meerdere secties te hard gereden, dan volgt alleen de boete voor de hoogst gereden snelheid.

De Europese aanbestedingsprocedure is gestart om tot de keuze van leveranciers van de nieuwe generatie trajectcontrolesystemen te komen. Deze systemen kunnen onder meer op wisselende maximumsnelheden controleren
Provincie:
Tag(s):