maandag, 7. november 2011 - 8:36 Update: 08-07-2014 0:56

Transportsector opnieuw gebukt onder Eurocrisis

Zoetermeer

Transportbedrijven zijn de dupe van de Eurocrisis. De transportsector laat in het derde kwartaal een daling zien van zowel de omzet, winst als de bedrijvigheid.

Ook de vraag naar personeel is gedaald. De terugval in vraag naar transport en logistieke diensten, is voor een belangrijk deel het gevolg van het toegenomen gebrek aan consumentenvertrouwen in Europa.

Sinds het voorjaar van 2009 is de transportsector langzaam uit het dal van de economische crisis geklommen. In het voorlaatste kwartaal bereikte de sector zelfs het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2007. Nu we bijna overeind zijn gekrabbeld, zakt het volume weer in elkaar. Het vertrouwen dat transportondernemers in de toekomst hebben, valt terug naar het laagste niveau in bijna twee jaar.

Verslechtering
Bijna de helft van alle transportondernemers neemt een verslechtering waar in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. Toen meldde nog 52% van alle ondernemers een verbetering. De vertraagde groei van de wereldeconomie treft vooral een land als Nederland, dat door het grote aandeel van export in de economie gevoelig is voor schommelingen van de wereldeconomie.

Personeel
In het tweede kwartaal van 2011 gaf 20% van alle ondernemers aan één of meerdere vacatures te hebben. Door de daling van het aantal orders en daarmee de bedrijvigheid in het derde kwartaal, is ook de vraag naar nieuw personeel gedaald. Nu is ‘slechts’ 13% van alle ondernemers nog op zoek naar een of meerdere werknemers. De vacaturegraad daalde van 2,5% in kwartaal twee, naar 1,6% in het derde kwartaal.

Recessie
Binnen de sector houdt de helft van alle ondernemers rekening met een recessie die zich volgens een meerderheid in het eerste kwartaal 2012 aandient. Teruglopende opdrachten, een sterke prijsdruk, langere betalingstermijnen en een toenemend aantal faillissementen binnen onze sector zijn voor hen sterke aanwijzingen voor een barre tijd die er aan komt. Er zijn ondernemers die volmondig zeggen een tweede dip niet te overleven. TLN betreurt het dat de sector weer hard wordt geraakt, net nu de sector herstellende was van de ´bankencrisis´. Volgens TLN is het daarom van cruciaal belang dat de Eurolidstaten nu snel en daadkrachtig doorpakken om de Eurocrisis te bezweren en verdere economische neergang tegengaan
Categorie:
Tag(s):