maandag, 11. april 2011 - 16:36

Traumaheli UMCG vanaf 12 april ook 's nachts operationeel

Groningen

Na een succesvol verlopen oefenperiode is de traumahelikopter van het UMCG vanaf dinsdag 12 april bij goed weer dag èn nacht inzetbaar bij ernstige ongevallen. Dit heeft het UMC Groningen maandag bekendgemaakt.

Inwoners van het noorden kunnen dan ook in de avond en nacht rekenen op snelle gespecialiseerde traumazorg per helikopter. Het UMCG verwacht dat de traumaheli in de nacht- en avonduren ongeveer 200 keer per jaar zal worden ingezet en grotendeels vóór middernacht. Dit is gebaseerd op de ervaring met de nachtelijke inzet van de traumabus in het noorden en van de traumaheli in Nijmegen.

In de afgelopen twee maanden hebben de piloten, artsen en verpleegkundigen van het Mobiel Medisch Team (MMT) speciale trainingen gevolgd om zich goed voor te bereiden op het nachtvliegen. In de eerste maand vonden de trainingen plaats op vliegveld Lelystad en vanaf 13 maart werd geoefend vanaf het dak van het UMCG. Na een aanvankelijke vertraging door slechte weersomstandigheden is goede voortgang gemaakt.

Dank aan inwoners
Bewonersorganisaties rond het ziekenhuis waren vroegtijdig door het UMCG geïnformeerd over de oefenvluchten. Via de media werden ook de overige inwoners van het noorden geïnformeerd. Hoewel enkele inwoners lieten weten geluidshinder te ondervinden van de oefenvluchten, benadrukken de meesten het grote belang dat zij hechten aan de beschikbaarheid van de traumahelikopter. Het UMCG is de inwoners en direct omwonenden zeer erkentelijk voor hun begrip.

Beperken overlast
Het UMCG doet er - binnen de veiligheidsmarges - alles aan om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er gevlogen met het modernste en stilste toestel in de vereiste klasse voor daklocaties, wordt afhankelijk van de windrichting rekening gehouden met aanvliegroutes en bekijkt het UMCG per nachtelijke inzet kritisch wat de meerwaarde van de inzet van de traumaheli is ten opzichte van de traumabus.

Omdat de voorbereiding voor het vertrek van de traumaheli in het donker meer tijd vraagt dan bij daglicht (o.a. door het vooraf in kaart brengen van de landingsplaats en obstakels) wordt de traumaheli 's nachts (pas) ingezet voor ongevallocaties met een aanrijtijd vanaf ongeveer 15 minuten.

Bij ongevallen met een kortere aanrijtijd wordt `s nachts gekozen voor de traumabus. Ter vergelijking: bij daglicht wordt de traumaheli ingezet bij ongevallen met een aanrijtijd vanaf ongeveer 5 minuten. De traumabus blijft ook 's nachts in gebruik bij extreme weersomstandigheden, wanneer de traumaheli niet kan vliegen.

Andere standplaats
Het 's nachts vliegen vanaf het ziekenhuisdak is tijdelijk totdat het UMCG een nieuwe standplaats voor de helikopter heeft gevonden. Het UMCG kijkt al geruime tijd uit naar een meer centraal en zuidelijker gelegen standplaats voor de traumaheli om zo meer inwoners in het noorden sneller van gespecialiseerde traumazorg te kunnen voorzien.

Het huidige helidek van het UMCG blijft ook dan in voorkomende gevallen in gebruik om een patiënt snel in het ziekenhuis te kunnen brengen als de gezondheidstoestand van de patiënt dit noodzakelijk maakt.
Provincie:
Tag(s):