donderdag, 29. september 2011 - 10:33

'Tristan van der V. kon te gemakkelijk aan wapenvergunning komen'

Den Haag

Tristan van der V., die op 9 april dit jaar in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes mensen doodschoot, is te gemakkelijk aan een wapenvergunning gekomen.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is van mening dat aanvragers van een wapenverlof zelf beter moeten aantonen dat zij geschikt zijn om een wapen te bezitten. Bijvoorbeeld door een medische verklaring of een psychologische test te overleggen.

De afgelopen 10 jaar zijn minstens 20 schietincidenten bekend waarbij een schutter met een legaal wapen op een persoon heeft geschoten.

Uit het onderzoek blijkt dat wapenverloven vaak te vanzelfsprekend worden verstrekt en niet op basis van een gedegen toets op de risico’s voor misbruik. Dit komt doordat de politie onvoldoende informatie heeft om verlofaanvragen goed te kunnen beoordelen. Ook heeft het toezicht op wapenverloven weinig prioriteit. In de wet staat de minister van Veiligheid en Justitie ver af van de praktijk, waardoor hij er weinig zicht op heeft.

De hulpverlening aan de dader
De hulpverlening aan de dader van het schietincident in Alphen aan den Rijn is op hoofdlijnen adequaat en redelijk zorgvuldig geweest. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Toch heeft de IGZ enkele kritische opmerkingen over de behandeling door ggz-instelling Rivierduinen. Zo blijkt uit het medisch dossier niet dat er voldoende systematisch aandacht is besteed aan het risico van suïcide en het risico voor derden, als gevolg van eventueel vuurwapenbezit. Ook de richtlijn over het beroepsgeheim en het al dan niet doorbreken daarvan op basis van een conflict van plichten, is niet gevolgd.

De inspectie deed onderzoek naar de behandeling van V., de dader van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april dit jaar. De conclusies en aanbevelingen zijn mede gebaseerd op een extern onderzoek in opdracht van ggz-instelling Rivierduinen.

Behandeling volgens richtlijnen, maar met tekortkomingen
De inspectie concludeert dat de behandeling van de psychiatrische problematiek van V. in grote lijnen voldeed aan de bestaande richtlijnen. Maar de inspectie heeft ook kritiek. Het belangrijkste punt van kritiek richt zich op het feit dat Rivierduinen wist dat V. in het verleden gedreigd had met suïcide. Ook waren behandelaren op de hoogte van de wens van V. om in bezit te komen van een vuurwapen. Uit het dossier blijkt echter niet dat systematisch aandacht is besteed aan de hiermee gepaard gaande risico’s. Er had regelmatiger en meer systematisch een risico-inschatting uitgevoerd en in het dossier vastgelegd moeten worden.
Provincie:
Tag(s):