dinsdag, 19. april 2011 - 15:16

Trouwambtenaar zijn voor één dag, dat kan in Maastricht

Maastricht

Aanstaande echtgenoten of partners kunnen vanaf nu zelf een (nog niet bevoegde) trouwambtenaar kiezen om hun huwelijksceremonie te voltrekken. In februari 2011 besloot het college al om trouwlocaties naar eigen keuzes aan te wijzen.

Met de mogelijkheid om elk willekeurig persoon als trouwambtenaar te kiezen, ook als deze nog niet in een andere gemeente trouwambtenaar is, komt de gemeente tegemoet aan de wens van aanstaande bruidsparen om hun huwelijksdag meer naar eigen idee in te vullen.

Een trouwambtenaar wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd en legt bij de president van de rechtbank een eed of belofte af. Hiermee verbindt deze zich persoonlijk aan de opgelegde verplichtingen. De trouwambtenaar hoeft dus niet in dienst te zijn van een gemeente.

Het Burgerlijk Wetboek telt slechts één benoemingseis aan de trouwambtenaar, namelijk handelingsbevoegdheid. Handelingsbevoegdheid wil zeggen dat iemand bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen. Dat betekent ook dat de trouwambtenaar voor één dag, meerderjarig moet zijn. Er zijn geen eisen opgenomen over nationaliteit of land van herkomst.

Ook moet de trouwambtenaar voor één dag een aantal vaardigheden hebben die door de gemeente worden gesteld. Zo vindt de gemeente het belangrijk dat de trouwambtenaar op de hoogte is van de wettelijke regels van uitvoering van de ceremonie, maar ook van de rechten en plichten van echtgenoten of partners. Kortom hetgeen in het Burgerlijk Wetboek in de artikelen over de voltrekking van het huwelijk en geregistreerd partnerschap staan. Hij moet de artikelen kennen en kunnen uitvoeren. De gemeente vindt het ook belangrijk dat de ambtenaar een toespraak kan houden.

Naast de eerder genoemde kwaliteiten moet de ambtenaar voor één dag ook van onbesproken gedrag zijn. Hij moet hiervoor een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen. Als laatste stelt de gemeente dat de ambtenaar de kledingscode van de gemeente Maastricht volgt. Dat betekent dat de heren in donker blauw of zwart kostuum met stropdag gekleed moeten zijn en de dames in een donker blauwe of zwarte broek of mantelpak in dito kleurstelling.

De benoeming van een trouwambtenaar voor één dag kost de gemeente extra uren inzet. Deze uren worden kostendekkend doorberekend en komen bovenop de gebruikelijke legeskosten. Het gaat dan om een bedrag van 320 euro voor een onbevoegde trouwambtenaar en 80 euro voor een trouwambtenaar vanuit een andere Nederlandse gemeente.
Provincie:
Tag(s):