woensdag, 7. september 2011 - 19:37

Tsjechië staat open voor migratievoorstellen Leers

Den Haag

Tsjechië verwelkomt het initiatief van het Nederlandse kabinet om het thema gezinsmigratie in Europa te agenderen. Dat bleek vanmiddag tijdens de ontmoeting tussen minister Leers (Immigratie en Asiel) en de Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Kubice in Praag.

Hoewel de problematiek in Tsjechië verschilt met die van Nederland, herkennen beide ministers zich in het uitgangspunt dat integratie en participatie een voorwaarde moeten zijn voor immigratie.

De Tsjechische minister was vooral positief over het voorstel van Nederland om de Europa-route aan te pakken. Dit voorstel houdt in dat gezinshereniging van EU-burgers met gezinsleden van buiten de EU strenger wordt. Deze buiteneuropese partners van EU-onderdanen moeten dan aan dezelfde regels voldoen als partners van Nederlanders en overige immigranten.
Provincie:
Tag(s):