dinsdag, 8. februari 2011 - 16:48

Tuinders rond Moerdijk krijgen toch tegemoetkoming

Moerdijk

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil telers van wintergroenten tegemoetkomen voor inkomensderving als gevolg van de brand in Moerdijk. Dat schrijft de staatssecretaris dinsdag aan de Tweede Kamer.

Eenmalige tegemoetkoming
Deze telers hebben een aantal weken hun groenten niet op de markt gebracht. Daardoor is ook een deel van hun jaarinkomen verloren gegaan. Omdat dit verlies van inkomsten niet door bijvoorbeeld opnieuw opstarten van de teelt of aanpassen van de producten kan worden verminderd, heeft de staatssecretaris gemeend de telers éénmalig tegemoet te moeten komen.

Verantwoordelijkheidsbesef
In de brief stelt Bleker dat de telers gehoor hebben gegeven aan een advies van de overheid ter bescherming van de volksgezondheid, de consument en het exportvertrouwen in de vollegrondsgroenten.

Het opvolgen van het advies door de telers getuigt van verantwoordelijkheidsbesef. Ook dat rechtvaardigt deze tegemoetkoming, hoewel de overheid daartoe niet verplicht is.

Maximaal 1,1 miljoen euro
Naar verwachting kunnen ongeveer 30 telers gebruikmaken van deze regeling. Het voorlopig geschatte schadebedrag is maximaal 1,1 miljoen euro; het precieze bedrag en de uitwerking van de te verlenen tegemoetkoming worden nog nader bepaald.
Provincie:
Tag(s):