woensdag, 30. november 2011 - 14:46

Tunnel A2 Maastricht mag worden gebouwd

Maastricht

De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat zo goed als alle beroepen tegen het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' en de bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' ongegrond zijn.

Daarmee zijn het Tracébesluit 2010 en 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk. Dit betekent dat na een zorgvuldige voorbereiding van 8 jaar er nu definitief groen licht voor de uitvoering is.

Minister Schultz van Haegen: “We kunnen nu gelukkig aan de slag om de laatste barrière op de A2 aan te pakken. Iedereen die naar het zuiden rijdt voor werk of vakantie, ergert zich aan die stoplichten bij Maastricht. Stoplichten horen niet thuis op een internationale verbinding. We gaan de weg nu onder de grond brengen, zodat mensen in één vloeiende beweging naar het zuiden kunnen rijden. Voor Maastrichtenaren betekent dat meer veiligheid, meer woonplezier en een betere bereikbaarheid.”

De werkzaamheden van dit project zijn in 2010 gestart en worden naar verwachting eind 2016 afgerond. Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost.

Ruggengraat van het plan is de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat.

Wethouder Albert Nuss van Maastricht: “De uitspraak van de Raad van State is voor ons zeer belangrijk. Zoals gepland kunnen we nu, na een zorgvuldige voorbereiding, volgend jaar beginnen met het graven van de tunnel. Als voorzitter van de A2 Stuurgroep ben ik zeer trots op het project, omdat het de overheden lukt om samen één totaalplan voor stad en snelweg, voor automobilisten, fietsers en voetgangers, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stadsontwikkeling te maken. Voor de realisatie vragen we heel wat geduld en medewerking van de burgers langs het tracé. Maar ook zij realiseren zich dat hun leefomgeving uiteindelijk zoveel beter wordt.”

In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meerssen en de Provincie Limburg samen. De uitvoering van het project is in handen van het consortium Avenue2, dat bestaat uit o.a. Ballast Nedam, Strukton en Arcadis Het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' van het Rijk maakt het mogelijk de A2 tussen de knooppunten Geusselt en Europaplein te ondertunnelen.

Er wordt een gestapelde tunnel gebouwd, waarbij de onderste buizen zijn bestemd voor doorgaand verkeer en de bovenste buizen voor bestemmingsverkeer. Alle buizen krijgen ieder twee rijstroken. Verder maakt het Tracébesluit het mogelijk de A2 te verbinden met de A79 bij het knooppunt Kruisdonk.

Ook wordt de aansluiting van het bedrijventerrein Beatrixhaven op de A2 aangelegd en worden de aansluiting Bunde op de A79 en de aansluitingen Geusselt, Europaplein en Randwijck op de A2 aangepast. De bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' van de gemeente Maastricht hebben betrekking op het bovengrondse gedeelte van de A2 passage.

De plannen maken het onder meer mogelijk het gebied tussen de Geusselt en het Europaplein opnieuw in te richten en nieuwe ontsluitingswegen aan te leggen. Op één onderdeel, de wijziging van de bestemming “Natuur” ten behoeve van kruising/ontsluitingsweg Mariënwaard in “Groen”, oordeelde de Raad van State dat dit in het bestemmingsplan ‘A2 Mariënwaard’ onvoldoende was gemotiveerd.

Omdat dit ter zitting alsnog goed is onderbouwd, heeft dit geen juridische consequenties. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de drie zaken op 19 en 21 september 2011 behandeld.

Tegen het Tracébesluit zijn in 2010, 21 beroepsschriften ingediend. Tegen het bestemmingsplan ‘A2 Traverse’ zijn 8 beroepen ingediend en tegen het bestemmingsplan ‘A2 Mariënwaard’ 6 beroepen. Tussentijds is het overleg met de bezwaarmakers doorgegaan en is in een aantal gevallen ook overeenstemming bereikt.

Bijzonder aan A2 Maastricht is de gecombineerde aanpak van publiekrechtelijke procedures (tracébesluit en bestemmingsplannen) en de aanbestedingsprocedure tussen 2003 en 2011.
Provincie:
Tag(s):