dinsdag, 23. augustus 2011 - 17:16

Tunnel krijgt plek in Rijsbruggerwegtracé

Utrecht

De provincie Utrecht is van plan een tunnel aan te leggen op de kruising Rijsbruggerwegtracé met de Achterdijk in Houten. 'Dit staat in het ontwerpinpassingsplan van de verbindingsweg tussen Houten en de A12, wat vanaf 31 augustus ter inzage ligt', meldt de provincie dinsdag.

In het voorontwerpinpassingsplan, wat begin dit jaar ter inzage lag, was er nog sprake van een turborotonde met fietstunnel. Na formele en informele opmerkingen uit het gebied heeft de provincie gekozen om de bewoners op een aantal punten tegemoet te komen.

Zo komt het noordelijke gedeelte van de weg lager te liggen en kan het landbouwverkeer op de Binnenweg de verbindingsweg nabij Houten oversteken.

Gedeputeerde van Lunteren: “Wij nemen signalen uit het gebied serieus, nu uit onze eigen onderzoeken geen grote belemmeringen komen is de keuze snel gemaakt.”

Vanaf woensdag 31 augustus t/m dinsdag 11 oktober ligt het ontwerpinpassingsplan ter inzage in de gemeentehuizen van Bunnik en Houten en in het provinciehuis te Utrecht.

In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Volgens de planning wordt het definitieve inpassingsplan in januari 2012 vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):